Biedrība "Artemio"

Reģ.Nr.: 40008254037

Darbības vieta: "Iespēju Telpa"

Cita info: Facebook konts

Biedrības galvenās darbības jomas:

  • izglītība
  • juridiskā palīdzība
  • atbalsts ģimenēm un bērniem

Biedrības mērķi:
  • veicināt kompleksu juridiskā un emocionālā atbalsta pieejamību ģimenēm, īpaši atbalstot bērnus un pieaugušos kritiskos dzīves brīžos; 
  • izzināt un praktizēt latvisko dzīvesziņu; 
  • organizēt izglītojošus un atbalsta pasākumus pieaugušajiem un bērniem (tai skaitā ģimenēm, kurās kāds ģimenes loceklis ir ar īpašām vajadzībām).
Biedrības ietvaros tiek rīkoti dažādi pasākumi, semināri un nodarbības, kā arī citādas aktivitātes, vairāk informācijas Lasītavā.


0

 .