Par mani

Mans vārds ir Indra Markova. 

Sniedzot pakalpojumus pēc nepieciešamības sadarbojos arī ar citiem atzītiem savas jomas speciālistiem - zvērinātiem advokātiem, IT speciālistiem, finanšu un pārdošanas konsultantiem, psihologiem, psihoterapeitiem, koučiem u.c.

Ar mani var sazināties pa tālruni +371 29 403038 vai rakstot e-pastu uz audemio.info@gmail.com. Par manu darbu ir pieejamas atsauksmes
Sadarbības iespējas:
  Manas medaļas viena puse ir lietišķa.

Esmu praktiķe un lektore - sertificēta supervizore, sistēmiskais koučs un apmācīttiesīga fizisko personas datu aizsardzības speciāliste* ar augstāko izglītību jurisprudencē, personālvadībā un pedagoģijā. Profesionālā pieredze vairāk kā divdesmit gadu garumā valsts iestādēs un privātajos uzņēmumos sniegusi bagātīgu darba pieredzi darbinieka, eksperta un vadītāja lomā, kā arī ļāvusi strādāt ar dažādiem profesionāliem jautājumiem. Rīgas Stradiņa universitātes un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" vieslektore; Nodarbinātības valsts aģentūras, mācību centru "Saskarsme", "Inovatīvo tehnoloģiju aģentūra", "BUTS" un profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes "Personāls" pasniedzēja. Profesionālajā darbībā pielietoju akadēmiskās zināšanas, prasmes un pieredzi apvienojumā ar zināšanām un pieredzi no personīgās attīstības ceļa.

Kāpēc sistēmisks skatījums uz organizāciju procesiem

 • Jurista darbā ātri iemācījos, ka nozīme ir detaļām un sīkajam šriftam un tam, caur kādu prizmu konkrēto jautājumu apskata. 
 • Strādājot ar valsts nozīmes informācijas sistēmām, uzņēmumu komercinformāciju un fizisko personu datiem gan Latvijā, gan starptautiskā vidē iemācījos, ka dati - tā ir vesela bagātība, sava pasaule, un dažreiz nav nemaz tik vienkārši saprast, kas ir un kas nav atļauts, tiesisks un drošs risinājums.
 • Vadītājas amatā iemācījos, ka dažkārt svarīgāk par objektīvo patiesību ir dažādi citi aspekti, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu. 
 • Esot darbinieks-vadītājs-eksperts lomās iemācījos daudzas lietas par komandas veidošanu un vadīšanu, konceptu, stratēģiju un pārmaiņu plānošanu, veidošanu un realizēšanu.
 • Analizējot, auditējot un meklējot risinājumus iemācījos, ka var atrisināt ātri vienu situāciju, bet tas negarantē, ka jau pēc brīža nebūs nākamā līdzīgā, un arī to, ka ir iespējams samazināt līdzīgu situāciju parādīšanos, bet tas prasa vairāk laika, resursu un iedziļināšanos, situācijas plašāku redzējumu kopsakarā un radošumu izdomāt un ieviest paliekošāku risinājumu. 
 • Radot un vadot profesionālus un personību attīstošus seminārus, kursus un nodarbības, iemācījos, ka svarīgi ir darīt un nekļūdās tikai tas, kas nedara, un būtiskāk par pašu kļūdu ir spēja saredzēt, kā šo kļūdu pārvērst pieredzē un izmantot snieguma uzlabošanai. 
 • Tieši trenera lomā arī vislabāk varēju pamanīt, ka dažkārt darbinieki pieļauj kļūdas nevis tāpēc, ka nezina, bet tāpēc, ka... katram ir savi iemesli "kāpēc", un bieži tieši cilvēcisks atbalsts ir bijis nozīmīgāks par teorētiskām un pat praktiskām zināšanām.
 • Pašai attīstoties profesionāli, ir bijis svarīgi arī attīstīties personīgi un meklēt līdzsvaru starp darbu, ģimeni un sevi pašu.

Tas viss ir rezultējies plašākā kopsakarību, sistēmiskā skatījumā uz darba lietām un noteicis manu pašreizējo darbības izvēli:

 • lekcijas un semināri - jo lekciju, semināru un nodarbību laikā varu nodot savas zināšanas citiem un bagātināties no savstarpējās pieredzes apmaiņas. Šobrīd vadu seminārus nozaru speciālistiem un uzņēmumiem par datu aizsardzību un sagatavoju uzņēmumu dažādu jomu iekšējos trenerus semināru vadīšanai citiem;
 • supervīzijas - jo šajā profesijā praktizējot, ir iespēja sniegt atbalstu un būt klāt gan profesionāļu (darbinieki, eksperti, vadītāji, esoši un topoši uzņēmēji) izaugsmē, gan projektu plānošanā, realizēšanā un pārmaiņās, gan asistēt komandas sadarbības un komunikācijas uzlabošanā, karjeras izaugsmē, lēmumu pieņemšanas procesā utt. Vairāk par supervīziju vari lasīt šeit;
 • sertificēta fizisko personu datu aizsardzības speciālista konsultācijas - pirmkārt, jo ar datiem esmu uz Tu kopš tālajiem 2000.šajiem gadiem, esmu piedalījusies dažādu valsts nozīmes informācijas sistēmu izveidē un izmaiņās, lēmusi, vai pieprasītie personas dati ir izsniedzami vai ne, veikusi izpētes par dažādām datu lietām un darījusi citas interesantas lietas par un ap personas datu aizsardzību. Otrkārt, šajā profesijā ir izteikta vajadzība gan spēt redzēt sistemātiskumu un atbilstību datu apstrādē, gan prast novērtēt izvēlēto datu aizsardzības pasākumu balansu starp uzņēmuma, datu subjekta un sabiedrības interesēm;
 • juridiskās un biznesa drošības konsultācijas - pirmkārt, jo lieliski protu izprast detaļas, izpētīt un novērtēt situāciju, un sagatavot atbilstošus dokumentus. Otrkārt, jo zinu, ko nozīmē vadīt lielas valsts iestādes (600+darbinieki) juridisko dienestu un liela starptautiska uzņēmuma (1000+ darbinieki) drošības dienestu, un esmu pārbaudījusi vai bijusi klāt dažādu biznesa un specifisku drošības risinājumu plānošanā, ieviešanā, koordinēšanā un vadīšanā, ieskaitot dienesta pārbaudes par darbinieku rīcību, īpašas nozīmes biroja piekļuves kontroles plānošanu, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu, alkohola un narkotisko vielu pārbaužu procedūru ieviešanu uzņēmumā, iekšēju un ārēju krāpniecisku darbību identificēšanu un pretdarbību veikšanu, lielu starptautisku notikumu drošības pasākumu plānošanu un nodrošināšanu, sadarbību ar tiesībsargājošām iestādēm un drošības dienestiem Latvijā un starptautiski;
 • darba (organizāciju) sistēmisko sakārtojumu konsultācijas - jo veicot izmaiņas vienā līmenī, vairāk vai mazāk mainās visa organizācija, uzņēmums, un tas notiek uzskatāmi turpat klienta acu priekšā, turklāt šo pieeju kā progresīvu izmanto kā valsts pārvaldē, tā uzņēmējdarbībā, gan Latvijā, gan Eiropā, gan citur pasaulē. Vairāk par šo tēmu vari lasīt šeit.
Un tad ir manas medaļas otra puse, radošā darbība.

Tā, kura līdzsvaro lietišķo pusi, kurai interesē cilvēks un tas, kas cilvēku veido, ietekmē, palīdz, attīsta, virza un sagādā prieku. Dažādas personīgā atbalsta tehnikas, lai varētu turpināt darboties profesionālajā un lietišķajā jomā. Ģimene un dzimta. Dziedāšana, dziedināšana, baltu zīmes un folklora. Metaforas, asociācijas, māksla un radīšana. Tā, kura vada biedrību "Artemio" un rada un vada individuālas un grupu nodarbības un nometnes tad, kad sirds to saka priekšā. 

Lasītavā ir atrodami dažādi materiāli tai skaitā saistībā ar dzimtas tēmām, sadaļā "Semināri un nodarbības personībai" atrodama informācija par jau notikušiem un ieplānotiem pasākumiem personīgās izaugsmes un attīstības kontekstā, savukārt Iespēju telpā darbojas gan biedrības "Artemio", gan citi dažādu nodarbību, semināru, pasākumu utt. rīkotāji.

Ak, jā. 

Daži fakti par manu augstāko izglītību un papildizglītību.

2016 - 2018    Rīgas Stradiņa universitāte, supervīzijas maģistratūra

2005 - 2009    Rīgas Starptautiskā biznesa administrācijas augstskola, personālvadības maģistratūra

2003 - 2005    Latvijas Universitāte, tiesību zinātņu maģistratūra

*2018 - Datu valsts inspekcija, sertificēts personas datu apstrādes speciālists, apliecība Nr.335

*2018 - Datu valsts inspekcija, viena no nedaudzajiem pasniedzējiem Latvijā, kam piešķirtas tiesības sagatavot pretendentus personas datu apstrādes speciālistu kvalifikācijas eksāmenam

Padziļinātas zināšanas un apgūtas papildu prasmes, apmeklējot profesionālos seminārus un meistarklases pie Latvijas un ārzemju speciālistiem (Artūrs Dombrovskis un Jeļena Borisova (Latvija, 2015, 2016), Delma Lopez (Argentīna, 2016), Aloys Leyendecker (Vācija, 2016), Arita Featherstone (Latvija, 2016), Sissy Lykou (Lielbritānija, 2016), Susanne Ehmer (Austrija, 2017), Barbara Hoogenboom (Nīderlande, 2017), Jan Jacob Stam (Nīderlande, 2017), Iveta Apine (2018, 2019), Jeļena Belinskaja (Baltkrievija, 2019) u.c.).

Personīgajai un profesionālajai attīstībai papildinātas zināšanas darbam ar krāsu terapiju (aura-soma), neirografiku un metafori asociatīvajām (OH) kartiņām psihoterapijā,  izglītojas sistēmiskajā koučingā, kā arī apguvusi ģimenes un organizāciju sistēmisko sakārtojumu vadīšanu (pēc B.Helingera) Latvijā un Nīderlandes Helingera Institūtā, absolvējusi Folkloras skolu, skolojusies Seno Baltu zīmju enerģētiskajā sistēmā. 

0

 .