Indrai piemīt apskaužamas darba spējas un stiprā puse ir jebkura jautājuma izpētes "dziļums" - Indra spēj izanalizēt jebkuru jautājumu, cenšoties paredzēt visus iespējamos pozitīvos un negatīvos aspektus, kas var ietekmēt procesu.

(Liela starptautiska uzņēmuma pārstāvis)

Indrai piemīt uzņēmība, neatlaidība un, protams, zināšanas un dzīves gudrība ne tikai profesionālajā līmenī.

(Liela multikulturāla uzņēmuma juridiskā dienesta pārstāvis)

Indrai ir zināšanas, kas iegūtas dažādu veidu kursos/apmācībās par iespējām netradicionālā veidā risināt cilvēka problēmas, un Indra ir precīzs un uzticams cilvēks, uz kuru var paļauties - ja kaut kas ir sarunāts, tas tiek izdarīts ar lielu atbildības sajūtu.

(Jaunā uzņēmēja)

Uzreiz pēc pirmajām divām supervīzijām bija jūtams uzlabojums komandas savstarpējā komunikācijā. Paskatoties ilgākā periodā, var atzīmēt, ka iekšējais klimats daļā  ir uzlabojies un kolēģi, kuri iepriekš maz komunicēja, ir kļuvuši atvērtāki. Uzteicams ir stabilais un drošais stils, kā Indra Markova vadīja supervīzijas sesijas. 

Kopumā esam apmierināti ar sniegto pakalpojumu!

(Lielas iestādes personāla daļas pārstāvis)

Ja iepriekš par supervīziju nebiju ne lasījusi, ne dzirdējusi, tad tagad saprotu, cik tas būtu svarīgi un nozīmīgi, ja katra darba kolektīvā (it īpaši tādā, kas ir daudzslāņains pienākumu un lēmumu ziņā, dinamisks, trauksmains darba tempa ziņā) būtu iespēja parunāt profesionāļa vadībā – izrunāt šķietami neatrisināmas lietas, lai iemācītos pieņemt vai arī risināt, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Paldies Indrai sava un sava kolektīva vārdā par laiku, iespēju uzticēties un sadarboties.

(Starptautiskas mācību kompānijas vidējā līmeņa vadītāja)

0

 .