Semināri, mācības, lekcijas  Rūpējies par cilvēkiem un cilvēki rūpēsies par uzņēmumu. (Dž.Maksvels)                                                                              

Semināri un nodarbības personībai

Iespēju Telpa


Jomas:

*Uzņēmuma iekšējo treneru mācības
*Komanda: vadītāji un darbinieki 
*Fizisko personu datu apstrāde un aizsardzība
*Personīgā izaugsme un attīstība
*Individuāli uzņēmuma vajadzībām sagatavotas mācības

Interaktīvs seminārs – max 12 dalībnieki, lekcija – dalībnieku skaits pēc vienošanās, 1 ak.st.=45 min.
Nodarbību vieta - uzņēmuma telpās vai piemeklējot telpas ārpus uzņēmuma.


Pieteikt semināru

  • Uzņēmuma iekšējo treneru mācības

***Pamatmācības uzņēmumu iekšējiem treneriem („Train the trainer” pamati) – interaktīvs seminārs (no 8 ak.st.)
***Efektīvu uzņēmuma iekšējo mācību priekšnoteikumi – interaktīvs seminārs (no 8 ak.st.)
***Efektīvs uzņēmuma iekšējais treneris – interaktīvs seminārs (no 8 ak.st.)

  • Komanda: vadītāji un darbinieki 

***Darba (organizāciju) sistēmiskās izpratnes konsultācijas. Par sistēmisko izpratni vairāk šeit.
***Veiksmīga komandas veidošana: teorija un prakse – interaktīvs seminārs (no 8 ak.st.)
***Komandas saliedēšana („Team building”) – interaktīvs seminārs (no 4 ak.st.)

  • Fizisko personu datu apstrāde un aizsardzība

***Personas datu aizsardzības minimums (personas datu un informācijas drošība, darba vietas drošība, kiberdrošība ikvienam, atbildība un sodi) – lekcija vai interaktīvs seminārs (no 4 ak.st.);
***Personas datu aizsardzības pamati biroja darbiniekiem – lekcija vai interaktīvs seminārs (no 4 ak.st.);
***Personas datu aizsardzības pamati lietvedības, grāmatvedības un personāla speciālistiem – lekcija vai interaktīvs seminārs (no 4 ak.st.);
***Personas datu aizsardzības pamati  darba aizsardzības speciālistiem – lekcija vai interaktīvs seminārs (no 4 ak.st.);
***Personas datu aizsardzības pamati klientu apkalpošanā – lekcija vai interaktīvs seminārs (no 4 ak.st.)
***Personu apliecinošu dokumentu „lasīšana”: īsts vai viltojums, zināšanu par dokumentiem pielietojums uzņēmuma drošībai – interaktīvs seminārs (no 6 ak.st.)

  • Personīgā izaugsme un attīstība
***Supervīzija - individuāli, grupas, komandas, organizācijas, vadības (no 1 ak.st.). Vairāk informācijas šeit.
***Darba un ārpusdarba balanss caur mākslas tehnikām  - individuāli (1,5-2 ak.st.) vai grupas nodarbība ( 2-4 ak.st.)
***Iekšēja līdzsvarošanās, veidojot savu individuālo baltu rakstu (4 ak.st.)
***Darbs un dzimtas koks - ko viens par otru var pastāstīt?  - individuāla saruna (1,5-2 ak.st.) vai grupas nodarbība (4 ak.st.)
  • Individuāli uzņēmuma vajadzībām sagatavotas mācības

***Datu aizsardzības teorija praksē – atbilstoši uzņēmuma vēlmēm pēc mācību kursa noklausīšanās iespējams izveidot un realizēt scenāriju – darbiniekiem iepriekš nezināmu inscenētu apgūto zināšanu praktisku pārbaudi uzņēmumā uz vietas.
***Specializētās mācības - atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, iespējams sagatavot specializētu kursu par vienu vai vairākām mācību tēmām padziļināti vai apvienot vairākas mācības vienā vairāku dienu kursā.

Pieteikt semināru

Sadarbības iespējas:

0

 .